Polityka prywatności Mighty Travels / Mighty Media i informacja o ochronie prywatności zgodnie z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów (CCPA)

Napisane i opublikowane 2 stycznia 2019 See this post in English

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności wyjaśnia nasze praktyki, w tym wybory użytkownika, dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania określonych informacji, w tym danych osobowych, przez rodzinę firm Mighty Travels / Mighty Media („Mighty Travels / Mighty Media”).

Jeśli masz ogólne pytania dotyczące swojego konta lub jak skontaktować się z [email protected]

Administratorem Twoich danych osobowych jest Mighty Travels / Mighty Media LLC. Pamiętaj, że jeśli skontaktujesz się z nami, aby Ci pomóc, dla Twojego i naszego bezpieczeństwa może być konieczne potwierdzenie Twojej tożsamości przed spełnieniem Twojej prośby.

Collection of Information


Otrzymujemy, przechowujemy, zbieramy informacje, które nam przekazujesz, w tym:

- imię i nazwisko, adres e-mail, adres lub kod pocztowy i numer telefonu,

Wszystkie dane związane z Twoją metodą płatności są przechowywane bezpośrednio u naszego partnera Stripe. Chociaż możemy otrzymać częściowe informacje o metodzie płatności, nie będziemy ich przechowywać.

Informacje, które zbieramy automatycznie:

Gromadzimy informacje o Tobie i korzystaniu przez Ciebie z naszych usług, Twoich interakcjach z nami i naszych reklamach, a także informacje dotyczące Twojego komputera lub innego urządzenia używanego do uzyskania dostępu do naszych usług.

Informacje te obejmują:

  • Twoja aktywność w serwisie Mighty Travels / Mighty Media, taka jak oferty, linki do rezerwacji, zapytania wyszukiwania;

  • Twoje interakcje z naszymi systemami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tekstu

  • szczegóły interakcji z obsługą klienta, takie jak data, godzina i powód skontaktowania się z nami

  • IP i geolokalizacja;

  • identyfikatory reklamowe, takie jak te na urządzeniach mobilnych, tabletach, w tym pliki cookie i pliki cookie stron trzecich, których potrzebujemy, aby świadczyć nasze usługi

  • parametry urządzenia i oprogramowania (takie jak typ i konfiguracja), informacje o połączeniu, statystyki odsłon, źródło odsyłające (na przykład odsyłające adresy URL), adres IP (który może nam wskazywać Twoją ogólną lokalizację), przeglądarkę i standardowe informacje dziennika serwera internetowego;

  • wybrać partnera lub informacje o poleceniu, aby zaangażować się we wspólne działania marketingowe;

  • dostawcy usług płatniczych, którzy dostarczają nam aktualne informacje o metodzie płatności na podstawie ich relacji z Tobą;


Wykorzystanie informacji


Używamy informacji do dostarczania, analizowania, administrowania, ulepszania i personalizowania naszych usług i działań marketingowych, do przetwarzania Twojej rejestracji, Twoich zamówień i płatności oraz do komunikowania się z Tobą w tych i innych kwestiach. Na przykład wykorzystujemy informacje do:

- określić ogólną lokalizację geograficzną, zapewnić zlokalizowane treści,
- zapobiegać, wykrywać i badać potencjalnie zabronione lub nielegalne działania, w tym oszustwa, i egzekwować nasze warunki (takie jak określanie kwalifikowalności bezpłatnego okresu próbnego);

- analizować i rozumieć naszych odbiorców, ulepszać nasze usługi

Ujawnienie informacji


Ujawniamy Twoje dane w określonych celach i stronom trzecim, jak opisano poniżej:

Dostawcy usług: korzystamy z usług innych firm, agentów lub wykonawców („Usługodawcy”), aby świadczyć usługi w naszym imieniu lub pomagać nam w świadczeniu usług dla Ciebie. Na przykład angażujemy Dostawców usług w celu zapewnienia marketingu, reklamy, komunikacji, przetwarzania transakcji kartą kredytową lub innych metod płatności, świadczenia obsługi klienta, ściągania długów, analizowania i ulepszania danych (w tym danych o interakcjach użytkowników z naszym serwisem) . W trakcie świadczenia takich usług Usługodawcy ci mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych lub innych danych. Nie upoważniamy ich do wykorzystywania ani ujawniania Twoich danych osobowych, chyba że w związku ze świadczeniem ich usług.

Oferty promocyjne: możemy oferować wspólne promocje lub programy, które w celu Twojego udziału będą wymagać od nas udostępnienia Twoich informacji stronom trzecim. Wypełniając tego typu promocje, możemy udostępniać Twoje imię i nazwisko oraz inne informacje w związku z realizacją programu motywacyjnego. Należy pamiętać, że te strony trzecie są odpowiedzialne za własne praktyki dotyczące prywatności.

Ochrona Mighty Travels / Mighty Media i innych: Mighty Travels / Mighty Media i jej Dostawcy usług mogą ujawniać i wykorzystywać w inny sposób Twoje dane osobowe i inne, jeśli my lub oni mają uzasadnione przekonanie, że takie ujawnienie jest potrzebne, aby (a) spełnić wszelkie obowiązujące przepisy prawa, regulacje, proces prawny lub wniosek rządowy, (b) egzekwować obowiązujące warunki użytkowania, w tym dochodzenie w sprawie ich potencjalnych naruszeń, (c) wykrywać nielegalne lub podejrzewane nielegalne działania (w tym oszustwa płatnicze), kwestie bezpieczeństwa lub kwestie techniczne, lub w inny sposób je rozwiązać, lub (d) ochrony przed naruszeniem praw, własności lub bezpieczeństwa Mighty Travels / Mighty Media, jej użytkowników lub ogółu społeczeństwa, zgodnie z wymogami lub dozwolonymi przez prawo.

Transfery biznesowe: w związku z jakąkolwiek reorganizacją, restrukturyzacją, fuzją lub sprzedażą lub innym transferem aktywów, będziemy przekazywać informacje, w tym dane osobowe, pod warunkiem, że strona otrzymująca zgodzi się szanować Twoje dane osobowe w sposób zgodny z naszą Prywatnością Komunikat.

Twoje wybory


Wiadomości e-mail i wiadomości tekstowe. Jeśli nie chcesz już otrzymywać od nas określonych wiadomości e-mailem lub wiadomością tekstową, zrezygnuj z subskrypcji, korzystając z łącza podanego w każdym e-mailu.

Możesz poprosić o aktualizację lub usunięcie wszystkich informacji o Tobie i Twoich danych dotyczących płatności.

Możemy odrzucić wnioski, które są nieracjonalne lub niewymagane przez prawo, w tym takie, które byłyby wyjątkowo niepraktyczne, wymagałyby nieproporcjonalnego wysiłku technicznego lub mogłyby narazić nas na ryzyko operacyjne, takie jak bezpłatne oszustwo próbne.

Bezpieczeństwo


Stosujemy rozsądne środki administracyjne, logiczne, fizyczne i zarządcze, aby chronić Twoje dane osobowe przed utratą, kradzieżą oraz nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem i modyfikacją. Środki te mają na celu zapewnienie poziomu bezpieczeństwa odpowiedniego do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych. Niestety, żadne środki nie mogą zagwarantować 100% bezpieczeństwa. W związku z tym nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

Zmiany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności


Od czasu do czasu będziemy aktualizować niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności w odpowiedzi na zmieniające się wymogi prawne, regulacyjne lub operacyjne. Poinformujemy o wszelkich takich zmianach (w tym o tym, kiedy wejdą w życie) zgodnie z prawem. Dalsze korzystanie z usługi Mighty Travels / Mighty Media po wejściu w życie takich aktualizacji będzie stanowić potwierdzenie i (w stosownych przypadkach) akceptację tych zmian. Jeśli nie chcesz przyjmować do wiadomości ani akceptować żadnych aktualizacji niniejszego Oświadczenia o prywatności, możesz anulować korzystanie z usługi Mighty Travels / Mighty Media.

Oświadczenie o ochronie prywatności zgodnie z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów (CCPA)


Niniejsza Informacja o ochronie prywatności dotyczy konsumentów w Kalifornii i uzupełnia Oświadczenie o ochronie prywatności.

Dane osobowe, które gromadzimy


Gromadzimy informacje, które identyfikują, odnoszą się, opisują, można w uzasadniony sposób powiązać lub w uzasadniony sposób powiązać, bezpośrednio lub pośrednio, z określonym konsumentem lub gospodarstwem domowym („dane osobowe CCPA”). W ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy zebraliśmy od konsumentów następujące kategorie danych osobowych CCPA:

Identyfikatory: „Identyfikatory” obejmują szeroki zakres informacji, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu i adres IP. Zbieramy niektóre dane osobowe CCPA, które należą do tej kategorii. Na przykład dla subskrybentów będziemy mieć adres e-mail, informacje o płatności (takie jak karta kredytowa). Zbieramy adresy IP, gdy łączysz się z naszym serwisem online. Tego rodzaju identyfikatory są połączone z Twoim kontem. Istnieją również identyfikatory, których używamy do celów reklamowych (możliwe do zresetowania identyfikatory urządzeń, reklamowe pliki cookie stron trzecich w naszej witrynie), których nie kojarzymy z Twoim kontem, ale które można wykorzystać, aby dotrzeć do Ciebie z wiadomościami promocyjnymi w innych witrynach i aplikacjach.

Charakterystyka chronionych klasyfikacji na mocy prawa kalifornijskiego lub federalnego: obejmuje szeroki zakres informacji, takich jak rasa, płeć, stan cywilny i inne chronione klasy. Nie zbieramy tych informacji podczas rejestracji usługi.

Informacje handlowe: obejmują informacje o rozważanych, uzyskanych lub zakupionych produktach lub usługach.

Informacje o aktywności w Internecie lub innych sieciach elektronicznych: Nasze usługi zbierają dane osobowe CCPA w tej kategorii, takie jak Twoje interakcje z naszą usługą.

Dane geolokalizacyjne: Zbieramy adresy IP, na podstawie których możemy określić Twoją ogólną lokalizację. Jednak nie czytamy żadnych informacji z czujnika GPS.

Wnioski: mamy usługę rekomendacji, która analizuje strumień kliknięć i wyszukiwania, aby zapewnić lepszy wybór „Rekomendowanych ofert”.


Wykorzystuje dane osobowe CCPA


Używamy kategorii danych osobowych CCPA w celu świadczenia naszych usług:

Używamy danych osobowych do dostarczania, analizowania, administrowania, ulepszania i personalizowania naszych usług i działań marketingowych, przetwarzania Twojej rejestracji, Twoich zamówień i płatności oraz do komunikowania się z Tobą w tych i innych kwestiach.

Na przykład wykorzystujemy takie informacje do określenia ogólnego położenia geograficznego, zapewnienia zlokalizowanej treści, dostarczenia dostosowanych i spersonalizowanych zaleceń;
zapobiegać, wykrywać i badać potencjalnie zabronione lub nielegalne działania, w tym oszustwa, oraz egzekwować nasze warunki (takie jak określanie uprawnienia do bezpłatnego okresu próbnego);
komunikować się z Tobą w sprawie naszych usług, abyśmy mogli przesyłać Ci wiadomości o Mighty Media, szczegółowe informacje o nowych funkcjach, ofertach specjalnych, ogłoszeniach promocyjnych, ankietach konsumenckich oraz aby pomóc Ci w sprawach operacyjnych, takich jak prośby o zresetowanie hasła. Komunikacja ta może odbywać się różnymi metodami, takimi jak e-mail lub SMS.

Źródła danych osobowych CCPA


Ty (konsument), gdy przekazujesz nam dane osobowe CCPA bezpośrednio i kiedy zbieramy je automatycznie na podstawie twoich interakcji z nami;

Inne źródła: dostawcy usług internetowych (ISP), z których korzystają członkowie w celu uzyskania dostępu do naszych usług za pośrednictwem publicznych baz danych kojarzących adresy IP z dostawcami usług internetowych.


Twoje prawa wynikające z CCPA


Masz prawo wiedzieć: jakie kategorie i konkretne elementy danych osobowych CCPA zostały o Tobie zebrane; kategorie źródeł, z których zbierane są dane osobowe CCPA; nasz biznesowy lub handlowy cel gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych CCPA; kategorie stron trzecich, którym udostępniamy dane osobowe CCPA; kategorie danych osobowych CCPA, które ujawniliśmy na Twój temat w celach biznesowych. Nie sprzedajemy danych osobowych.

Masz prawo otrzymać kopię określonych danych osobowych CCPA, które zebraliśmy na Twój temat.

Masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych CCPA, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z CCPA.

Nie będziemy Cię dyskryminować na podstawie wykonywania przez Ciebie któregokolwiek z Twoich praw CCPA.