Gebruiksvoorwaarden van Mighty Travels / Mighty Media

Geschreven en gepubliceerd 1 januari 2019 See this post in English

Houd er rekening mee dat als u dit document in een andere taal bekijkt, deze alleen ter informatie worden verstrekt. Alleen de Engelse taal versie is van toepassing op deze overeenkomst.

Mighty Travels / Mighty Media biedt een gepersonaliseerde abonnementsservice waarmee onze leden toegang hebben tot vliegtickets, hoteltarieven en andere gerelateerde reisdeals.

U heeft deze gebruiksvoorwaarden geaccepteerd, die uw gebruik van onze service regelen. Persoonlijk identificeerbare informatie is onderworpen aan onze Privacyverklaring, waarvan de voorwaarden hierin zijn opgenomen. Bekijk onze Privacyverklaring om onze praktijken te begrijpen.

Zoals gebruikt in deze gebruiksvoorwaarden, betekent "Mighty Travels / Mighty Media-service", "onze service" of "de service" de persoonlijke service die wordt geleverd door Mighty Travels / Mighty Media voor het ontdekken en bekijken van Mighty Travels / Mighty Media-inhoud, inclusief alle kenmerken en functionaliteiten, aanbevelingen en recensies, de website en gebruikersinterfaces, evenals alle inhoud en software die verband houden met onze service.

Lidmaatschap


Uw Mighty Travels / Mighty Media-lidmaatschap loopt van maand tot maand of van jaar tot jaar en wordt automatisch verlengd tot het wordt beëindigd. U moet uw lidmaatschap opzeggen voordat het elke maand wordt verlengd om te voorkomen dat de lidmaatschapskosten van de volgende maand via uw betalingsmethode worden gefactureerd (zie "Annulering" hieronder).

We kunnen een aantal lidmaatschapsplannen aanbieden in samenwerking met externe partners. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen door advertenties van dergelijke derden. Sommige lidmaatschapsplannen kunnen verschillende voorwaarden en beperkingen hebben, die zullen worden onthuld wanneer u zich aanmeldt of in andere communicatie die u ter beschikking wordt gesteld.

Gratis proefversies


Uw Mighty Travels / Mighty Media-lidmaatschap kan beginnen met een gratis proefperiode. De gratis proefperiode van uw lidmaatschap duurt 30 dagen, of zoals anders aangegeven tijdens het aanmelden, en is bedoeld om nieuwe en bepaalde voormalige leden in staat te stellen de service uit te proberen.

De geschiktheid van de gratis proefperiode wordt naar eigen goeddunken bepaald door Mighty Travels / Mighty Media en we kunnen de geschiktheid of duur beperken om misbruik van de gratis proefperiode te voorkomen. We behouden ons het recht voor om de gratis proefperiode in te trekken en uw account in de wacht te zetten als we vaststellen dat u niet in aanmerking komt. We kunnen informatie zoals apparaat-ID, betaalmethode of een account-e-mailadres gebruiken dat wordt gebruikt met een bestaand of recent Mighty Travels / Mighty Media-lidmaatschap om te bepalen of we in aanmerking komen. Voor combinaties met andere aanbiedingen kunnen beperkingen gelden.

Aan het einde van de gratis proefperiode brengen we uw betaalmethode in rekening voor uw maandelijkse / jaarlijkse lidmaatschapskosten en uw lidmaatschap wordt automatisch maandelijks (of jaarlijks) verlengd, tenzij u uw lidmaatschap opzegt.

Facturering en annulering


De lidmaatschapskosten voor de Mighty Travels / Mighty Media-service en alle andere kosten die u mogelijk maakt in verband met uw gebruik van de service, zoals belastingen en mogelijke transactiekosten, worden maandelijks / jaarlijks in rekening gebracht via uw betalingsmethode op de kalender dag die overeenkomt met de aanvang van het betalende deel van uw lidmaatschap totdat uw lidmaatschap wordt geannuleerd. Het lidmaatschapsgeld is volledig verdiend bij betaling.

In sommige gevallen kan uw betalingsdatum veranderen, bijvoorbeeld als uw betalingsmethode niet succesvol is verrekend of als uw betaalde lidmaatschap is begonnen op een dag die niet in een bepaalde maand valt. We kunnen uw Betaalmethode autoriseren in afwachting van lidmaatschaps- of servicegerelateerde kosten via verschillende methoden, waaronder autorisatie tot ongeveer een maand service zodra u zich registreert. In sommige gevallen kan uw beschikbare saldo of kredietlimiet worden verlaagd om de autorisatie tijdens uw gratis proefperiode weer te geven.

Om de Mighty Travels / Mighty Media-service te gebruiken, moet u een of meer betalingsmethoden opgeven. U kunt uw betalingsmethoden bijwerken door naar de pagina "Profiel" te gaan. We kunnen uw betalingsmethoden ook bijwerken met behulp van informatie die is verstrekt door de betalingsdienstaanbieders. Na elke update machtigt u ons om door te gaan met het in rekening brengen van de toepasselijke Betaalmethode (n). U machtigt ons om elke Betaalmethode die aan uw account is gekoppeld, in rekening te brengen in het geval uw primaire Betaalmethode wordt geweigerd of niet langer voor ons beschikbaar is voor betaling van uw abonnementskosten. U blijft verantwoordelijk voor eventuele niet-geïnde bedragen. Als een betaling niet met succes is afgewikkeld, vanwege het verlopen, onvoldoende saldo of anderszins, en u uw account niet annuleert, kunnen we uw toegang tot de service opschorten totdat we met succes een geldige betalingsmethode in rekening hebben gebracht. Voor sommige betalingsmethoden kan de uitgever u bepaalde kosten in rekening brengen, zoals buitenlandse transactiekosten of andere kosten met betrekking tot de verwerking van uw betalingsmethode. Raadpleeg uw betalingsmethode-serviceprovider voor meer informatie.

U kunt uw Mighty Travels / Mighty Media-lidmaatschap op elk moment annuleren ("Onmiddellijke annulering"). We bieden geen restitutie of tegoeden voor ongebruikte lidmaatschapsperioden.

To cancel your MightyTravels Premium subscription access the 'Profile' page in thedashboard. For Mighty Travels Basic subscriptions simply email us anytime BEFORE your next charge date at [email protected] If you cancel your membership, your billing will ceases immediately but you can still use your account until it expires.

We behouden ons het recht voor om onze abonnementsplannen te wijzigen of de prijzen voor onze service of onderdelen daarvan op welke manier dan ook en op elk moment aan te passen, zoals we naar eigen goeddunken kunnen bepalen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze gebruiksvoorwaarden, worden prijswijzigingen of wijzigingen in uw abonnementsplan van kracht na kennisgeving aan u.

Betalingen zijn niet restitueerbaar en er is geen restitutie of tegoed voor gedeeltelijk gebruikte periodes. We kunnen op elk moment en om welke reden dan ook een terugbetaling, korting of andere vergoeding geven aan sommige of al onze leden ("credits"). Het bedrag en de vorm van dergelijke kredieten en de beslissing om ze te verstrekken, zijn geheel naar eigen goeddunken. Het verstrekken van kredieten in één geval geeft u geen recht op kredieten in de toekomst voor vergelijkbare gevallen, noch verplicht het ons om in de toekomst kredieten te verstrekken, onder geen enkele omstandigheid.

Serviceovereenkomst


U moet 18 jaar oud zijn, of meerderjarig in uw provincie, territorium of land, om lid te worden van de Mighty Travels / Mighty Media-service. Personen jonger dan 18 jaar, of de toepasselijke meerderjarigheid, mogen de service alleen gebruiken met de betrokkenheid van een ouder of wettelijke voogd, onder het account van die persoon en anderszins onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden.

De Mighty Travels / Mighty Media-service is alleen voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik en mag niet worden gedeeld met individuen of andere juridische entiteiten. Tijdens uw Mighty Travels / Mighty Media-lidmaatschap verlenen wij u een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht op toegang tot de Mighty Travels / Mighty Media-service en het bekijken van Mighty Travels / Mighty Media-inhoud via de service. Behalve het voorgaande wordt er geen recht, titel of belang op u overgedragen.

Wachtwoorden en accounttoegang. Het lid dat het Mighty Travels / Mighty Media-account heeft aangemaakt en wiens Betaalmethode in rekening wordt gebracht (de 'Accounteigenaar') heeft toegang tot en controle over het Mighty Travels / Mighty Media-account en de Mighty Travels / Mighty Media-apparaten die worden gebruikt om toegang te krijgen onze service en is verantwoordelijk voor elke activiteit die plaatsvindt via het Mighty Travels / Mighty Media-account.

Afwijzing van garanties en aansprakelijkheidsbeperkingen


DE Mighty Travels / Mighty Media SERVICE EN ALLE INHOUD EN SOFTWARE DIE HIERMEE VERBONDEN IS, OF ENIGE ANDERE FUNCTIES OF FUNCTIONALITEITEN VERBONDEN AAN DE Mighty Travels / Mighty Media SERVICE, WORDEN GELEVERD "IN DE HUIDIGE STAAT" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" MET ALLE FOUTEN EN ZONDER ENIGE GARANTIE SOORT. Mighty Travels / Mighty Media GEEFT GEEN GARANTIE, VERKLARING OF GARANTIE DAT UW GEBRUIK VAN DE Mighty Travels / Mighty Media-SERVICE ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ ZAL ZIJN.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL Mighty Travels / Mighty Media, OF HAAR DOCHTERONDERNEMINGEN OF EEN VAN HUN AANDEELHOUDERS, DIRECTEUREN, OFFICIEREN, WERKNEMERS OF LICENTIEGEVERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN (GEZAMENLIJK OF MEERDERE PERSONEN) JEGENS U, INCIDENTELE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, OF WELKE SCHADE DAN OOK.

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR BEPAALDE SOORTEN SCHADE NIET TOE. DAAROM ZIJN SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN IN DEZE SECTIE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

NIETS IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZAL VAN INVLOED ZIJN OP ALLE WETTELIJKE RECHTEN DIE OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

Arbitrageovereenkomst


Als u een Mighty Travels / Mighty Media-lid bent in de Verenigde Staten (inclusief zijn bezittingen en territoria), gaan u en Mighty Travels / Mighty Media ermee akkoord dat elk geschil, claim of controverse voortvloeit uit of verband houdt met de Mighty Travels / De Mighty Media-service, deze gebruiksvoorwaarden en deze arbitrageovereenkomst worden bepaald door middel van bindende arbitrage of in een rechtbank voor geringe vorderingen. Arbitrage is informeler dan een rechtszaak.Arbitrage maakt gebruik van een neutrale arbiter in plaats van een rechter of jury, laat een beperktere ontdekking toe dan in de rechtbank, en is onderhevig aan zeer beperkte toetsing door rechtbanken. Arbiters kunnen dezelfde schadevergoeding en vrijstelling toekennen die een rechtbank kan toekennen en niets in deze arbitrageovereenkomst zal worden geïnterpreteerd als een beperking van enige niet-kwijtgescholden wettelijke rechten. U gaat ermee akkoord dat, door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, de Amerikaanse Federal Arbitration Act de interpretatie en handhaving van deze bepaling regelt, en dat u en Mighty Travels / Mighty Media elk afstand doen van het recht op een juryrechtspraak of om deel te nemen aan een class action. Deze arbitragebepaling blijft van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst en de beëindiging van uw Mighty Travels / Mighty Media-lidmaatschap.

Als u ervoor kiest om arbitrage te zoeken of een gerechtelijke procedure voor een kleine claim in te dienen, moet u dit eerst naar Mighty Travels / Mighty Media sturen, per e-mail naar [email protected] Als Mighty Travels / Mighty Media arbitrage initieert, zal het een schriftelijke kennisgeving sturen naar het gebruikte e-mailadres.

Diversen


Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Delaware, VS, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen. Deze voorwaarden vormen geen beperking voor de rechten van consumentenbescherming waarop u mogelijk recht hebt volgens de dwingende wetten van uw woonstaat.

Als een bepaling of bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de geldigheid, wettigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen volledig van kracht.

Mighty Travels / Mighty Media kan deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Dergelijke herzieningen zijn onmiddellijk van kracht; op voorwaarde echter dat voor bestaande leden dergelijke herzieningen, tenzij anders vermeld, 30 dagen na plaatsing van kracht worden. We kunnen onze overeenkomst met u overdragen aan een gelieerd bedrijf of aan een entiteit die onze volledige of vrijwel al onze activiteiten of activa met betrekking tot de toepasselijke Mighty Travels / Mighty Media-service opvolgt.

We sturen u informatie met betrekking tot uw account (bijv. Betalingsautorisaties, facturen, wijzigingen in wachtwoord of betalingsmethode, bevestigingsberichten, mededelingen) alleen in elektronische vorm, bijvoorbeeld via e-mails naar uw e-mailadres dat u tijdens de registratie hebt opgegeven. U gaat ermee akkoord dat alle kennisgevingen, overeenkomsten, bekendmakingen of andere mededelingen die we u elektronisch sturen, voldoen aan alle wettelijke communicatievereisten, inclusief dat dergelijke mededelingen schriftelijk gebeuren.