Mighty Travels / Mighty Media Brugsbetingelser

Skrevet og offentliggjort 1. januar 2019 See this post in English

Bemærk, at hvis du ser på dette dokument på et andet sprog - disse leveres kun til informationsformål. Kun det engelske sprog version styrer denne aftale.

Mighty Travels / Mighty Media leverer en personlig abonnementstjeneste, der giver vores medlemmer adgang til billetpriser, hotelpriser og andre relaterede rejsetilbud.

Du har accepteret disse brugsbetingelser, der styrer din brug af vores service. Personligt identificerende oplysninger er underlagt vores fortrolighedserklæring, hvis vilkår er inkorporeret heri. Gennemse vores Privatlivserklæring for at forstå vores praksis.

Som brugt i disse brugsbetingelser betyder "Mighty Travels / Mighty Media-service", "vores service" eller "the service" den personlige service, der leveres af Mighty Travels / Mighty Media til at opdage og se Mighty Travels / Mighty Media-indhold, inklusive alt funktioner og funktionaliteter, anbefalinger og anmeldelser, webstedet og brugergrænseflader samt alt indhold og software, der er forbundet med vores service.

Medlemskab


Dit Mighty Travels / Mighty Media-medlemskab fortsætter fra måned til måned eller år til år og fornyes automatisk, indtil det opsiges. Du skal opsige dit medlemskab inden det fornyes hver måned for at undgå fakturering af den næste måneds medlemsgebyr til din betalingsmetode (se "Annullering" nedenfor).

Vi tilbyder muligvis et antal medlemsplaner i forbindelse med tredjepartsfilialer. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle fejl eller mangler ved reklame leveret af sådanne tredjeparter. Nogle medlemsplaner kan have forskellige betingelser og begrænsninger, som vil blive afsløret ved din tilmelding eller i anden kommunikation, der stilles til rådighed for dig.

Gratis forsøg


Dit Mighty Travels / Mighty Media-medlemskab kan muligvis starte med en gratis prøveperiode. Den gratis prøveperiode for dit medlemskab varer 30 dage eller som ellers angivet under tilmelding og er beregnet til at give nye og visse tidligere medlemmer mulighed for at prøve tjenesten.

Gratis prøveberettigelsesberettigelse bestemmes af Mighty Travels / Mighty Media efter eget skøn, og vi kan begrænse støtteberettigelsen eller varigheden for at forhindre misbrug af gratis prøveperiode. Vi forbeholder os ret til at tilbagekalde den gratis prøveperiode og sætte din konto på vent i tilfælde af at vi finder ud af, at du ikke er berettiget. Vi kan muligvis bruge oplysninger såsom enheds-ID, betalingsmetode eller en e-mail-adresse til en konto, der bruges med et eksisterende eller nyligt Mighty Travels / Mighty Media-medlemskab for at bestemme, om der er berettigelse. For kombinationer med andre tilbud kan der være begrænsninger.

Vi opkræver din betalingsmetode for dit månedlige / årlige medlemskabsgebyr ved udgangen af ​​den gratis prøveperiode, og dit medlemskab fornyes automatisk månedligt (eller årligt), medmindre du annullerer dit medlemskab.

Fakturering og annullering


Medlemskabsgebyret for Mighty Travels / Mighty Media-tjenesten eventuelle andre gebyrer, du måtte pådrage dig i forbindelse med din brug af tjenesten, såsom skatter og mulige transaktionsgebyrer, vil blive opkrævet månedligt / årligt til din betalingsmetode i kalenderen dag svarende til påbegyndelsen af ​​den betalende del af dit medlemskab, indtil dit medlemskab annulleres. Medlemskontingent er fuldt ud optjent ved betaling.

I nogle tilfælde kan din betalingsdato ændre sig, for eksempel hvis din betalingsmetode ikke er afviklet, eller hvis dit betalte medlemskab begyndte på en dag, der ikke er indeholdt i en given måned. Vi godkender muligvis din betalingsmetode i forventning om medlemskab eller servicerelaterede gebyrer via forskellige metoder, herunder godkendelse af det op til ca. en måneds tjeneste, så snart du registrerer dig. I nogle tilfælde kan din tilgængelige saldo eller kreditgrænse blive reduceret for at afspejle godkendelsen i din gratis prøveperiode.

For at bruge tjenesten Mighty Travels / Mighty Media skal du angive en eller flere betalingsmetoder. Du kan opdatere dine betalingsmetoder ved at gå til siden "Profil". Vi kan også opdatere dine betalingsmetoder ved hjælp af oplysninger leveret af betalingstjenesteudbydere. Efter enhver opdatering giver du os tilladelse til at fortsætte med at opkræve den eller de gældende betalingsmetoder. Du giver os tilladelse til at opkræve enhver betalingsmetode, der er knyttet til din konto, hvis din primære betalingsmetode afvises eller ikke længere er tilgængelig for os til betaling af dit abonnementsgebyr. Du forbliver ansvarlig for ikke-opkrævede beløb. Hvis en betaling ikke afvikles med succes på grund af udløb, utilstrækkelige midler eller på anden måde, og du ikke annullerer din konto, kan vi suspendere din adgang til tjenesten, indtil vi med succes har debiteret en gyldig betalingsmetode. For nogle betalingsmetoder kan udsteder muligvis opkræve visse gebyrer, såsom udenlandske transaktionsgebyrer eller andre gebyrer i forbindelse med behandlingen af ​​din betalingsmetode. Kontakt din betalingsmetode-tjenesteudbyder for at få flere oplysninger.

Du kan til enhver tid opsige dit Mighty Travels / Mighty Media-medlemskab ("Øjeblikkelig annullering"). Vi yder ikke refusion eller kreditter for ubrugte medlemsperioder.

Hvis du vil annullere dit MightyTravels Premium-abonnement, skal du gå til siden 'Profil' i instrumentbrættet. For Mighty Travels Basic-abonnementer skal du blot maile os når som helst FØR din næste debiteringsdato på [email protected] Hvis du opsiger dit medlemskab, ophører din fakturering med det samme, men du kan stadig bruge din konto, indtil den udløber.

Vi forbeholder os ret til at ændre vores abonnementsplaner eller justere priserne for vores service eller komponenter dertil på enhver måde og til enhver tid, som vi måtte bestemme efter vores eget og absolutte skøn. Medmindre andet udtrykkeligt er bestemt i disse brugsbetingelser, vil eventuelle prisændringer eller ændringer i din abonnementsplan træde i kraft efter meddelelse til dig.

Betalinger refunderes ikke, og der er ingen refusion eller kredit for delvist anvendte perioder. Vi kan til enhver tid og af enhver grund give refusion, rabat eller anden vederlag til nogle af eller alle vores medlemmer ("kreditter"). Størrelsen og formen for sådanne kreditter og beslutningen om at give dem er efter vores eksklusive skøn. Tilvejebringelse af kreditter i et tilfælde giver dig ikke ret til fremtidige kreditter i lignende tilfælde, og det forpligter os heller ikke til at stille kreditter fremover under nogen omstændigheder.

Serviceaftale


Du skal være 18 år eller være majoriteten i din provins, område eller land for at blive medlem af Mighty Travels / Mighty Media-tjenesten. Personer under 18 år eller gældende flertalsalder må kun bruge tjenesten med inddragelse af en forælder eller værge, på en sådan persons konto og på anden måde underlagt disse brugsbetingelser.

Mighty Travels / Mighty Media-tjenesten er kun til personlig og ikke-kommerciel brug og må ikke deles med enkeltpersoner eller andre juridiske enheder. Under dit Mighty Travels / Mighty Media-medlemskab giver vi dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar ret til at få adgang til Mighty Travels / Mighty Media-tjenesten og se Mighty Travels / Mighty Media-indhold gennem tjenesten. Bortset fra det foregående overføres ingen rettigheder, ejendom eller renter til dig.

Adgangskoder og kontoadgang. Det medlem, der oprettede Mighty Travels / Mighty Media-kontoen, og hvis betalingsmetode er opkrævet ("Kontoejeren") har adgang og kontrol over Mighty Travels / Mighty Media-kontoen og de Mighty Travels / Mighty Media-enheder, der bruges til at få adgang vores service og er ansvarlig for enhver aktivitet, der finder sted gennem Mighty Travels / Mighty Media-kontoen.

Ansvarsfraskrivelse af garantier og ansvarsbegrænsninger


DE Mighty Travels / Mighty Media SERVICE OG ALT INDHOLD OG SOFTWARE, DER ER associeret hermed, ELLER ANDRE FUNKTIONER ELLER FUNKTIONALITETER, DER ER tilknyttet de Mighty Travels / Mighty Media SERVICE, LEVERES "SOM ER" OG "SOM TILGÆNGELIG" MED ALLE FEJL OG ANDRE VENLIG. Mighty Travels / Mighty Media GARANTIERER IKKE, UTROLIGER ELLER GARANTIER AT DIN BRUG AF Mighty Travels / Mighty Media-TJENESTEN IKKE ER UTROLIG ELLER FEJLFRI.

TIL DEN OMFATTEDE TILLADTE UNDER GÆLDENDE LOV, SKAL IKKE MAGTIGE REJSER / MÆGTIGE MEDIER ELLER DITT DATTERSELSKABER ELLER NOGEN AF DERES AKTIONÆRER, DIREKTØRER, OFFICIERE, MEDARBEJDERE ELLER LICENSIER ER ANSVARLIG (FÆLLES ELLER TILSKUDTIG) UHELDIGE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER PÅ NOGEN SLAG ELLER ALLE SKADER.

Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af visse garantier eller begrænsningen eller udelukkelsen af ​​ansvar for visse typer skader. Derfor kan nogle af de ovennævnte begrænsninger i denne sektion ikke finde anvendelse på dig.

INGENT I DENNE BRUGSBETINGELSER SKAL PÅVIRKE ALLE IKKE-FRAKTBARE LOVGIVNINGSRETTIGHEDER, DER GÆLDER FOR DIG.

Voldgiftsaftale


Hvis du er medlem af Mighty Travels / Mighty Media i USA (inklusive dets ejendele og territorier), er du og Mighty Travels / Mighty Media enige om, at enhver tvist, krav eller kontrovers, der opstår på grund af eller på nogen måde relaterer til Mighty Travels / Mighty Media-tjenesten, disse brugsbetingelser og denne voldgiftsaftale, skal afgøres ved bindende voldgift eller i mindre krav. Voldgift er mere uformel end en retssag.Voldgift bruger en neutral voldgiftsmand i stedet for en dommer eller jury, giver mulighed for mere begrænset opdagelse end i retten og er underlagt meget begrænset gennemgang af domstole. Voldgiftsmænd kan tilkende samme erstatning og fritagelse, som en domstol kan afsige, og intet i denne voldgiftsaftale skal fortolkes som en begrænsning af ikke-frafaldende lovbestemte rettigheder. Du accepterer, at den amerikanske føderale voldgiftslov ved at acceptere disse brugsbetingelser regulerer fortolkningen og håndhævelsen af ​​denne bestemmelse, og at du og Mighty Travels / Mighty Media hver især giver afkald på retten til en retssag fra juryen eller til at deltage i en klassesag. Denne voldgiftsbestemmelse skal overleve opsigelsen af ​​denne aftale og opsigelsen af ​​dit Mighty Travels / Mighty Media-medlemskab.

Hvis du vælger at anmode om voldgift eller indgive en retssag med mindre krav, skal du først sende til Mighty Travels / Mighty Media via e-mail til [email protected] Hvis Mighty Travels / Mighty Media indleder voldgift, sender den en skriftlig meddelelse til den anvendte e-mail-adresse.

Diverse


Disse brugsbetingelser styres af og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i staten Delaware, U.S.A. uden hensyntagen til lovgivningskonfliktbestemmelser. Disse vilkår begrænser ikke forbrugerbeskyttelsesrettigheder, som du muligvis har ret til i henhold til de obligatoriske love i din bopælsstat.

Hvis nogen bestemmelse eller bestemmelser i disse brugsbetingelser anses for at være ugyldige, ulovlige eller ikke kan håndhæves, forbliver gyldigheden, lovligheden og håndhævelsen af ​​de resterende bestemmelser i fuld kraft og virkning.

Mighty Travels / Mighty Media kan fra tid til anden ændre disse brugsbetingelser. Sådanne revisioner træder i kraft straks forudsat at for eksisterende medlemmer skal sådanne revisioner, medmindre andet er angivet, have virkning 30 dage efter udstationering. Vi kan overdrage vores aftale med dig til ethvert tilknyttet selskab eller enhver enhed, der lykkes for hele eller i det væsentlige hele vores forretning eller aktiver relateret til den gældende Mighty Travels / Mighty Media-tjeneste.

Vi sender dig kun oplysninger om din konto (f.eks. Betalingstilladelser, fakturaer, ændringer i adgangskode eller betalingsmetode, bekræftelsesmeddelelser, meddelelser) i elektronisk form, f.eks. Via e-mails til din e-mail-adresse, der er angivet under registreringen. Du accepterer, at eventuelle meddelelser, aftaler, videregivelser eller anden kommunikation, som vi sender til dig elektronisk, vil opfylde alle juridiske kommunikationskrav, herunder at sådan kommunikation er skriftlig.